Delivery man holding cardboard boxes in

COVID-19

Hur vi hanterar pandemin

För oss på Movz är våra anställdas och kundens säkerhet högsta prioritet. Vi följer och uppdaterar oss dagligen om folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer och restriktioner. Vi säkerställer att allt gods hanteras med största försiktighet genom att vår personal kontinuerligt ges utbildning i de basala hygienrutinerna. 

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du använder oss.